5%, 6%, 8%-ийн ипотекийн зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт

Харилцагч та зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлтээ 2022.04.01-04.15-ны хооронд илгээх боломжтой. Лавлах утас: 18002020