Зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт

Таны орлого буурч, зээл эргэн төлөхөд бэрхшээл учирсан бол доорх мэдээллийг БҮРЭН, ҮНЭН ЗӨВ бөглөж хүсэлтээ ирүүлснээр бид хүсэлтийг хүлээн авч судлан, эргэн холбогдох болно.

  • Та 1-ээс олон зээлтэй бол зээлийн тоогоор хүсэлтийг бөглөнө үү.
  • “Хадгаламж барьцаалсан зээл”, “Тэтгэврийн зээл” болон “Кредит карт”-ийн хувьд энэхүү хүсэлт хамаарахгүй.
  • Нэмэлт, өөрчлөлтийн гэрээг байгуулсанаар эргэн төлөлтийн хуваарьт албан ёсоор өөрчлөлт орох болно.
  • Орон сууцны 5,6,8%-ийн хүүтэй хөнгөлөлттэй ипотекийн зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт хүлээн авах хугацаа 2021/01/30-ний өдрөөр дууссан болно.
check