5%, 6%, 8%-ийн ипотекийн зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт

Онлайн хүсэлт авалтыг зогсоосон. Лавлах утас: 18002020