Зээлийн хүүгийн хэсэгчлэн чөлөөлөлт авах хүсэлт

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХҮСЭЛТ ХҮРГҮҮЛЭХ НЬ

Коронавирус (Ковид-19) халдварт өвчний хорио цээрийн хязгаарлалтаас шалтгаалан Капитрон банкны харилцагч миний тус банкнаас авсан зээлийг эргэн төлөхөд бэрхшээл үүссэн тул “Зээлийн гэрээний нөхцөл”-д өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэж өгнө үү.

Үндсэн мэдээлэл

edit
edit
code
code
code
check
edit

Тодруулах зүйл байвал 1800-2020 дугаараар холбогдоно уу.

Жич:Төслийн зээлийн хувьд “Төсөл хэрэгжүүлэгч”-ээс гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах шийдвэр гарсан тохиолдолд бид хэрэгжүүлэн ажиллах болно.