Карт захиалах болон цахим үйлчилгээнд бүртгүүлэх

Монгол Улсад Коронавирус (Covid-19) цар тахал бүртгэгдэж, гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын хугацаанд харилцагч та доорх зааврын дагуу банкны салбар дээр ирэхгүйгээр карт захиалах болон цахим үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой.

Үндсэн мэдээлэл

check
check
edit
edit
edit
edit

Зурган мэдээлэл

Санамж:

Доорх тохиолдолд бүртгэл хийх боломжгүйг анхаарна уу.

  • Банкны програмд бүртгэлтэй мэдээлэл /гар утас, и-мэйл хаяг, баталгаат гарын үсэг/ зөрүүтэй, бичиг баримт дутуу, байгууллагын хувьд эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг дутуу, тамга тэмдэггүй байвал;
  • Итгэмжлэхээр өөр хүний өмнөөс бүртгэл хийлгэх гэж байгаа тохиолдолд.

Тодруулах зүйл байвал 1800-2020 дугаараар холбогдоно уу.