Ажлын байрыг дэмжих зээлийн онлайн хүсэлт

Капитрон банк “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Ажлын байрыг дэмжих” зээлийн хүсэлтийг хүлээн авч байна.

ТАВИГДАЖ БУЙ ШААРДЛАГА: Банкны бизнесийн зээлийн шаардлагыг хангаж байх.

Зээлийн хэмжээ: Хуулийн этгээд 500 сая төгрөг хүртэл, Иргэн 50 сая төгрөг хүртэл

Үндсэн мэдээлэл

date_range
edit
edit
edit
edit
edit

check
edit
check
check
edit

Санамж:

Энэхүү хүсэлтийг гаргаснаар санхүүжилтийг шууд олгох баталгаа болохгүй бөгөөд зээлийн хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийг та Банкны салбарт биечлэн ирж өгөхийг анхаарна уу.

Онлайн хүсэлтийн дагуу банкны салбараас таньтай эргэн холбогдоно.

Баярлалаа.